کلیدواژه‌ها = عشق
تعداد مقالات: 8
5. شرح قصید ه ای از متنبی (از شرح برقوقی)

1و2، شماره 0، بهار 1381

دکتر علیرضا منوچهریان


6. حمد و عشق الهی

159-158، شماره 0، تابستان 1380

دکتر سید امیر محمود انوار


7. رابطه عشق و دردمندی با دعا در عرفان و ادب فارسی

دوره 156، شماره 0، زمستان 1379

دکتر عبدالرضا مظاهری