کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 8
2. برنامه و برنامه ریزی در ایران

دوره 164، شماره 0، زمستان 1381

دکتر کرامت الله زیاری


4. آمایش سرزمین و ایجاد تعادل در نظام شهری کشور

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380

دکتر احمد پور احمد


5. نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


8. ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، زمستان 1377

دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری