کلیدواژه‌ها = ایران
برنامه و برنامه ریزی در ایران

دوره 164، شماره 0، دی 1381

دکتر کرامت الله زیاری


نقش توانهای توریستی در توسعه اقتصادی شهر کرمان

دوره 155، شماره 0، مهر 1379

دکتر احمد پوراحمد؛ محمد حسین تجلی


ویژگیها و توزیع جغرافیایی بازسازی مناطق جنگزده استان ایلام

149-148، شماره 148، اسفند 1377

دکتر احمد پوراحمد؛ اسماعیل علی اکبری