کلیدواژه‌ها = حماسه
تعداد مقالات: 4
2. انواع روایی سنتی در ادب فارسی

5و4، شماره 0، بهار 1381

دکتر نجم الدین جباری؛ دکتر علی محمد حق شناس