کلیدواژه‌ها = تشبیه
وجوه بلاغت در دو قصیدهء ناصرخسرو

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر عبدالرضا سیف؛ احمد محمدى؛ نسرین موسى وند


شرف الدین رامی و آثار بلاغی او به فارسی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1382

دکتر ابراهیم دیباجى


ابداع و خلق معانی در شعر کلیم همدانی

5و4، شماره 0، خرداد 1381

دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر مرتضی حاجی مزدارانی


پرتو حسن در شرح حدیث صورت

159-158، شماره 0، شهریور 1380

دکتر محمدحسن فؤادیان


زندگینامه قاضی سید نورالله مرعشی شوشتری

دوره 152، شماره 0، دی 1378

حجة الاسلام سید محمد تقی حکیم


وصف در دیوان ابو تمام

دوره 152، شماره 0، دی 1378

دکتر سعید شیبانی