شرح أنوار برأنوار در پرتو تبیان مجمع بیان و کشف اسرار روح جنان

نویسنده

چکیده

بحمدالله تعالی مقاله نخستین در شماره1و2 سال75 در شرح خطبه تفسیر انوارالتنزیل و اسرارالتأویل درباره بسم الله و اخبار و احادیث وروایات شیعی وسنی درباره این بزرگترین آیه قرآن کریم گفته آمد و سخنان بزرگان مفسران چون طبری و طوسی و زمخشری و طبرسی وابوالفتوح رازی ومیبدی وقاضی بیضاوی وسیوطی و بحرانی و دیگران رحمهم الله تعالی درباره سندآن بیان گردید.
اکنون در دومین مقاله از سلسله مقالات شرح أنوار بر أنوار به ذکر معانی باء و جایگاه اسم و عقاید مفسران درباره آن با استدلالهایی می پردازیم و شمّه ای از گفتار بزرگ شیعی و سنی و تفاسیر و اشعار ادبی و عرفانی را یاد می کنیم‘تا ان شاءالله کوششی جهت سیر در تفسیر تطبیقی و استدلالی قرآن کریم باشد و راهگشای دانشجویان در پژوهشهای قرآنی و بالی برای پرواز به افقهای بی کران آیات فرقانی ‘ والله الموفق والمعین و علیه التکلاان.