درآمدی به تحقیق و بررسی خطبه 186 نهج البلاغه (فی وصف المتقین)

نویسنده

چکیده

با عنایت به اهمیت و تأثیر این خطبه بسیار مفید و ارزنده در تهذیب اخلاق و تزکیهء نفوس قشرهای مختلف جامعه به خصوص قشر جوان، نگارنده بر آن شد تا با مراجعه و بررسی واژهء تقوی در چندکتاب فرهنگ لغات معتبر و اصیل و شروح گو ناگونی ازکتاب شریف "نهج البلاغه " مقاله ای تهیه و ارائه نماید و آن را درآمدی به تحقیق و بررسی خطبهء "فی وصف المتقین " قرار دهد. باشد خواننده پیش از اینکه بشناسد متقی کیست، بداند تقوی چیست؟

کلیدواژه‌ها