کلیدواژه‌ها = طبیعت
زیبایی شناسی دینی در غزلیات حافظ

دوره 53، شماره 2، مهر 1382

دکتر غلامرضا رحمدل


تجلی طب در ادبیات کهن

5و4، شماره 0، خرداد 1381

دکتر برات زنجانى؛ دکتر مریم السادات اسعدى